Ludvika Jazzklubb

Föreningens målsättning skall vara att vidmakthålla, stimulera och utveckla jazz­intresset i kommunen genom att ordna speltillfällen för lokala, regionala och riks­turnerande jazzgrupper och därigenom ge tillfälle att lokalt lyssna till jazzmusik.