Lennart Wikströms Jazzstipendium

Det är nu klart med 2020 års stipendium

Jazzstipendiet delas i år ut för tionde gången. En enig jury har beslutat att stipendiet tilldelas två unga musikstuderande från Dalarna: Isabella Lissars, sång och Bo Nygårds, gitarr får dela på stipendiesumman. Se www.ludvikajazz.se/440658232 .

Lennart Wikströms jazzstipendium syftar till att stimulera ungdomar, som nu befinner sig på grundskole- eller gymnasienivå och bedöms ha förutsättningar och ambitioner att ägna sig åt musikstudier inom afrojazz på heltid. Alla musikstuderande boende (mantalsskrivna) eller födda i Dalarna, som är 20 år eller yngre (även de som fyller 21 i år) och som inte påbörjat högskolestudier kan söka.

Stipendiesumman är 40.000 kr och kan utdelas till en eller delas av två stipendiater.
Ansökan skall innehålla tydliga uppgifter om namn, personnummer och adress (även e-postadress) för den sökande samt arbetsprover i en och samma försändelse. Utöver dina personuppgifter så emotses uppgifter om dej själv som var du studerar, dina framtidsplaner, etc. Arbetsprover skall bestå av max 15 minuters musik, uppdelad på flera låtar eller ett längre verk. Inlämnade arbetsprover återlämnas ej. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.

Nästa gång ansökan blir möjlig är våren 2021.

 


 

Biografi

Affärsutvecklaren och ”företagsdoktorn” Lennart Wikström (1938 – 2012) var född och uppvuxen i Gräsberg. Han kom tidigt att verka i Europa, Afrika och Mellanöstern. I slutet av 1980 – talet blev han rådgivare och en central person i Mohammed Al Amoudis affärsimperium.

Trots att världen blev hans arbetsplats förblev hembygden central. Engagemanget för och omsorgen kring familjen fanns alltid i första rummet, men han var också noga med att behålla kontakten med vänner och släkten i Gräsberg.

Han hade ett stort intresse för musik (inte minst jazz), spelade själv piano och gjorde även egna låtar. Lennart Wikström var av en generös och omtänksam natur med mottot: hellre verka än synas. Ett undantag från den regeln var när han instiftade jazzstipendiet i sitt eget namn. Det skedde i samband med hans 70 – årsdag (2008). Företag och privatpersoner hade då skänkt ett större belopp och det blev grundplåten i en stiftelse.

Bilden på Lennart är tagen vid hans besök i Ludvika i augusti 2010.