Folke E. Larssons konstverk överlämnas till Restaurang Gallerians Jennifer som tack för mångårigt gott samarbete.