I publiken fanns också Kjell och Inger Hägglund. Inger deltog även med fint pianospel.