Samarbetsavtal med ABF

Ludvika Jazzklubb och Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Dala Finnmark, har i april 2011 träffat ett treårigt avtal om samverkan i studie- och kulturverksamhetsfrågor. Avtalet har förlängts och gäller nu till 2017.

ABF åtar sig att inom folkbildningsområdet

  •        stödja och stimulera Jazzklubbens verksamhet genom att bereda klubbens medlemmar tillfälle till studier och kulturverksamhet
  •        efter överenskommelse medverka vid av Jazzklubben anordnad information eller utbildning
  •         ekommendera sina distriktsorganisationer att inbjuda Jazzklubben till planeringsöverläggningar rörande studie- och kulturverksamhet

ABF åtar sig dessutom att verka för att dess lokala enheter ger Jazzklubben behövlig administrativ och organisatorisk service vid anordnandet och genomförandet av studie- och kulturverksamheten.

Som motprestation åtar sig Jazzklubben att rekommendera sina regionala och lokala led att rapportera all sin folkbildningsverksamhet via ABF.