Verksamhetsplan och Policy 2018

Ludvika Jazzklubbs avsikt är att arrangera jazzkonserter av skilda slag och därigenom berika musiklivet i kommunen.

I föreningens stadgar anges följande:

”Föreningens målsättning skall vara att vidmakthålla, stimulera och utveckla jazzintresset i kommunen genom att ordna speltillfällen för lokala, regionala och riks­tur­nerande jazzgrupper och därigenom ge tillfälle att lokalt lyssna till jazz­musik. För ungdomar upp till 25 år skall bedrivas verksamhet under benämningen UNG JAZZ.”

Via medverkan i Jazz i Dalarna som är en serviceorganisation för jazzklubbarna i Dalarna är syftet att höja nivån på jazzutbudet i kommunen samt att engagera unga jazzmusiker och därmed locka en yngre publik. Genom medverkan i projektet Ung Jazz i Dalarna ska satsningen på ungdomar upp till 25 år utökas med stöd från projektgruppen.

Genom medlemskap i Riksförbundet Svensk Jazz skapa möjligheter för ett brett jazzutbud i Ludvika.

Genom samarbete med Västerbergslagens Kulturskola och Estetlinjen vid VBU förstärks satsningarna på ung jazz i Ludvika. Ungdomarna har fribiljetter till konserterna på Restaurang Gallerian.

Ungdomar under 25 år har gratis medlemskap i Ung Jazz Ludvika som är en del av Ludvika Jazzklubb.

Avsikten är att anordna cirka tio jazzkvällar per år.

Vid någon/några konserter per termin ska unga jazzmusiker vara huvudaktörer eller vara förband till kvällens konsert.

Merparten av arrangemangen förläggs till Restaurang New Dhaka i Gallerian. Större konserter förläggs till Cassels eller Aveny. Ett arrangemang per år anordnas på Ludvika Gammelgård med hemvändande musiker.

Vid en årligen återkommande konsert på Hammarbacken utdelas Lennart Wikströms jazzstipendium som syftar till att stimulera ungdomar, som befinner sig på grundskole- eller gymnasienivå och som bedöms ha förutsättningar och ambitioner att ägna sig åt musikstudier inom afro jazz på heltid. Alla musikstuderande boende (mantalsskrivna) eller födda i Dalarna, som är 20 år eller yngre (även de som fyller 21 i år) och som inte påbörjat högskolestudier kan söka. Stipendiesumman är 40.000 kronor och utdelas till en eller delas av två stipendiater.

Samtliga arrangemang kommer att vara öppna för allmänheten.