Verksamhetsplan och Policy 2020

Ludvika Jazzklubbs avsikt är att arrangera jazzkonserter av skilda slag och därigenom berika musiklivet i kommunen.

I föreningens stadgar anges följande:
”Föreningens målsättning skall vara att vidmakthålla, stimulera och utveckla jazz-intresset i kommunen genom att ordna speltillfällen för lokala, regionala och riks­tur­nerande jazzgrupper och därigenom ge tillfälle att lokalt lyssna till jazz­musik.

I målsättningen ingår även att arrangera jazz för unga och med unga jazzmusiker.

Via medverkan i Jazz i Dalarna som är en serviceorganisation för jazzklubbarna i Dalarna är syftet att höja nivån på jazzutbudet i kommunen samt att engagera unga jazzmusiker och därmed locka en yngre publik.

Genom medlemskap i Riksförbundet Svensk Jazz skapa möjligheter för ett brett jazzutbud i Ludvika.

Genom samarbete med Västerbergslagens Kulturskola och Estetlinjen vid VBU förstärks satsningarna på ung jazz i Ludvika. Ungdomarna har fribiljetter till konserterna på Restaurang New Dhaka i Gallerian.

Ungdomar under 25 år har gratis medlemskap i Jazzklubb.

Avsikten är att anordna cirka tio jazzkvällar per år.

Vid någon/några konserter per termin ska unga jazzmusiker vara huvudaktörer eller vara förband till kvällens konsert.

Merparten av arrangemangen förläggs till Restaurang New Dhaka i Gallerian. Större konserter förläggs till Cassels eller Aveny.

Vid en årligen återkommande konsert på Hammarbacken utdelas Lennart Wikströms jazzstipendium som syftar till att stimulera ungdomar, som befinner sig på grundskole- eller gymnasienivå och som bedöms ha förutsättningar och ambitioner att ägna sig åt musikstudier inom afro jazz på heltid. Alla musikstuderande boende (mantalsskrivna) eller födda i Dalarna, som är 20 år eller yngre (även de som fyller 21 i år) och som inte påbörjat högskolestudier kan söka. Stipendiesumman är 40.000 kronor och utdelas till en eller delas av två stipendiater.

Samtliga arrangemang kommer att vara öppna för allmänheten.